Leonardo da Vinci

zpět


Stáž žáků Sigmundovy SŠs Lutín ve Wetzlaru

Lutínská škola chválí projekt Leonardo 

Sigmundova střední škola strojírenská v Lutíně má jako specializovaná škola v Olomouckém kraji nejstarší tradici. Více než 70 let se stará o teoretické a praktické vyučování nových řemeslníků. Letos opět ukončí své studium závěrečnou zkouškou žáci tříletých oborů, a to klempíři, zámečníci, nástrojaři a obráběči kovů, maturitní zkouškou žáci čtyřletého oboru mechanik seřizovač a provozní technika.

Lutínská škola se v rámci vzdělávacího projektu Leonardo, který se zaměřuje na zkvalitňování teoretické a praktické výuky na středních školách, soustředila na snahu získat nové poznatky a zkušenosti z jiné členské země EU, využít a zlepšit jazykové dovednosti a získávat zkušeností s výrobou, jejími postupy a standardy v zemích EU.

V druhé polovině dubna letošního roku proto odjela skupina šesti žáků Střední Sigmundovy strojírenské školy na stáž do německého města Wetzlaru. Zde sídlí partnerská škola Werner von Siemens Schule, se kterou lutínská škola již 10 let spolupracuje.

Během třítýdenního vzdělávacího pobytu v Německu se naši žáci i dva učitelé pedagogického doprovodu zúčastnili výuky ve Werner von Siemens Schule a praxe ve firmě Buderus-edelstahl, která s místní školou úzce spolupracuje.

Stáž byla zaměřena na oblast výměny zkušeností při teoretické výuce a praxi žáků, na oblast zlepšení znalostí odborných předmětů, zvláště na práci s obráběcími a CNC stroji, získávání zkušeností a nových informací a také na zlepšení uživatelských dovedností německého a anglického jazyka. Neméně důležité bylo upevňování přátelských vztahů mezi Sigmundovou střední školou v Lutíně a Werner von Siemens Schule ve Wetzlaru.

Porovnáváním našich metod práce a výuky se systémem německého školství i organizací pracovišť v německých firmách získali všichni účastníci stáže cenné zkušenosti a poznatky. Jedním z cílů vzdělávacího projektu Leonardoje i předávání nových zkušeností kolegům z řad žáků i pedagogů formou přednášek a diskusí ve své škole.

Není jednoduché obstát před nástrahami neznámého prostředí, jiné kultury, dorozumění v cizí řeči zvláště pro nedospělého člověka. Naši žáci 3. ročníku oboru mechanik seřizovač obstáli. Vážím si jejich bezvadného vystupování a jsem přesvědčen, že jsme udělali na naše partnery dobrý dojem. Velkou zásluhu na tom má jistě třídní učitel Mgr. Marcel Máčala, který projekt připravil, řídil a sportovními aktivitami vyplňoval volný čas. Naplánoval také poznávací výlety do historického Wetzlaru i okolních měst. Jako správný kantor umí hrát na hudební nástroj a člověk si pak uvědomí, že večerní odpočinek s kytarou je jiný než počítačové hry nebo film v televizi.

Odjížděli jsme z Wetzlaru s pocitem úspěšně splněného úkolu. Vlídné přijetí u německých kolegů, spousta nových poznatků, kulturních zážitků i rozkvetlá jarní příroda, to všechno v nás vyvolává příjemné vzpomínky a zároveň cítíme přirozenou motivaci pro další sebevzdělávání. A v tom je jistě smysl projektu Leonardo.

Josef Ulman, učitel odborného výcviku.

 

Projekt očima žáků

 Projektu Stáž žáků Lutín – Wetzlar, který se konal od 20. 4. - 10. 5. 2008, se nás zúčastnilo 6 žáků. Měli jsme to štěstí, že jsme byli z jedné třídy. Celou akci zorganizoval náš třídní učitel, Marcel Máčala, jako druhý s námi jel učitel odborného zácviku, pan  Josef Ulman. První  týden jsme strávili ve škole, zúčastnili jsme se výuky odborných předmětů a praxe v dílnách školy. Němečtí učitelé nás zapojovali do výuky. Vyučování  bylo zajímavé a přínosné, zopakovali jsme  znalosti,  nové získali. Nutno říci, že při delším výkladu jsme se z počátku ztráceli, později  to bylo lepší. Druhý a třetí  týden jsme strávili v podniku Buderus-Edelstahl. Nejprve jsme se seznámili s mistry a zdejší dílnou jenž byla dobře vybavená. Byl nám předložen  projekt, který nás nadchl. Každý z účastníků  měl vyrábět mašinku, na kterou jsme použili mnoho způsobů obrábění. Každý  z nás dostal k sobě jednoho „mistra“ – místního žáka končícího ročníku, s kterým jsme po celou dobu projektu spolupracovali, trénovali cizí jazyk i odborné termíny. Též jsme viděli mnoho z robotiky a strojů pracujících na základě senzorů. Součástí praxe ve firmě byla i prohlídka slévárny a celé firmy. Poznali jsme naprosto odlišnou metodiku výuky a hlavně větší samostatnost žáků při odborné výuce i praxi. Také jsme se naučili komunikovat s cizími lidmi (jak žáci tak učitelé) v cizím prostředí. Někteří s tím měli trochu problémy (zvláště angličtináři) a někteří méně, i němčináři z počátku dosti bojovali. Nicméně, co se týče jazykové stránky, bylo to pro nás všechny velmi poučné. V našem volném čase jsme se věnovali hodně sportu a relaxaci,  především squashi a plavání. Taky jsme chodili běhat, četli jsme, jazykově jsme se vzdělávali, zpracovávali dokumentaci v CADu, mrkli na nějaké DVD.  Navštívili jsme několik měst se zajímavou kulturou a historií: Frankfurt nad Mohanem, Margburg, Wetzlar, Norimberk,  Grube Fortuna. Bydleli jsme v pěkném penzionu a měli jsme 3 pokoje + jeden pro učitele, kuchyň (kde jsme si sami vařili), koupelnu se sprchou i vanou a obrovský obývací pokoj. Do školy, či firmy jsme museli sice dojíždět, ale jelikož jsme měli k dispozici 2 vozidla a dobré řidiče, nepředstavovalo to problém.  Se stáží jsme byli velmi spokojeni, bez váhání bychom jeli všichni znovu. Všem ostatním bychom chtěli tento pobyt doporučit. Stojí to za to, Leonardo díky.

Žáci třídy MS 3.B

Fotopříloha:


Buderus Edelstahl Wetzlar


Lokomotivy


Orýsování dílů lokomotivy


Lokomotiva složená a rozložená


Účastník a výrobek