Zpráva z mezinárodního výměnného pobytu žáků
Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín ve Werner von Siemens Schule Wetzlar, SRN

zpět


Uskutečněné výměny studentů jsou prováděny v rámci projektu Partnerství škol Comenius.

Výměnný vzdělávací pobyt německých žáků proběhl v Lutíně ve dnech 28. 9. – 9. 10. 2009, svou náplní a jednotlivými týmovými pracemi navázal na předešlé pobyty německých žáků v Lutíně v posledních letech.

Hlavní téma: The Creation of a Storage, Transport and LOADING UNIT for Industrial, Mass and Container Goods (křídlová pumpa) 

Byly zpracovány různé aspekty týkající se tématu a výroby ručních křídlových čerpadel

Projekt nabídl žákům možnost vyměňovat si zkušenosti ze svých oborů – strojírenství, technického kreslení, programování, rukodělných prací a zpracování dat.  

Jednotliví žáci byli do svých projektů přiděleni podle zájmů, schopností a znalostí dané problematiky. Skupiny byly tvořeny žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar a žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín. Společná práce na konkrétních úkolech podporovala vzájemnou komunikaci, při níž byly využívány znalosti německého a anglického jazyka.

 Práce na projektech ve Wetzlaru se zúčastnilo 28 žáků Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a 20 žáků Werner von Siemens Schule Wetzlar.

 Cílem pobytu nebyla jen práce, ale i poznávání života v České republice. Kromě Lutína, Olomouce a Prahy jsme se poznávali při sportovních a kulturních akcích.


Zahájení


Týmová práce


Exkurze a výlety


Při sportu


Výrobky žáků


Zkouška funkčnosti


Společné foto na závěr projektu

Ukázka prezentace - TEAM 2

Tento projekt byl realizován za finananční podpory Evropské unie. Za obsah publikací(sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení)nereprezentují názory Evropské komice Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mit­teilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.