Lutín - Wetzlar 2009
deník pobytu
(texty neprošly jazykovou úpravou)