klempíř
karosář
nástrojař obráběč kovů zámečník
strojní mechanik

Učební obory

Obor: 23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba (karosář) - tříletý učební obor pro chlapce a dívky
Od 1. 9. 2009*) 23-55-H/02 Karosář - tříletý učební obor pro chlapce a dívky
Podmínky pro přijetí:

ukončení základní školy s dobrým prospěchem
zdravotní způsobilost

Ukončení: závěrečná zkouška se získáním výučního listu
absolventi mohou pokračovat ve studiu a získat úplné střední odborné vzdělání
Absolvent umí: provádět karosářské práce
užívat rovnací stolici s odměřováním
provádět údržbu a drobné opravy motorových vozidel
užívat diagnostické zařízení a speciální měřidla
získá zdarma řidičský průkaz skupina B
žák absolvuje kurz svařování a řezání plamenem,
svařování el. obloukem pod ochranou atmosférou CO2
Uplatnění: V servisech poskytující služby motoristům, opravárenských podnicích a v živnostenském podnikání.
Absolventi školy získají mimo vysvědčení EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů
Absolvent s výučním listem v oboru může získat oprávnění k soukromému podnikání.

*) Od 1. 9. 2009 dochází k zavedení učebních dokumentů podle RVP - úprava označení oboru a provedení optimalizace výuky, zaměření i uplatnění oboru zůstává nezměněno.