mechanik seřizovač provozní technika

Studijní obory

Obor: 23-45-L/001 Mechanik seřizovač - čtyřletý studijní obor pro absolventy ZŠ
dvouletý studijní obor -
zkrácené studium pro absolventy maturitních oborů
Podmínky pro přijetí:

ukončení základní školy s velmi dobrým prospěchem
úspěšné vykonání přijímací zkoušky
zdravotní způsobilost

Ukončení, maturitní zkouška z : českého jazyka a literatury
cizího jazyka
matematiky
technologie
odborných předmětů
odborného výcviku
Absolvent umí: samostatně číst technickou dokumentaci
seřizovat, obsluhovat, kontrolovat a udržovat běžné i programově řízené obráběcí stroje
měřit měřidly a měřícími přístroji
sestavovat jednoduché programy pro CNC stroje
získá průpravu pro obsluhu a seřízení dalších strojů a zařízení řízených technologií CNC
Uplatnění: Ve strojírenských podnicích a firmách se zaměřením na obrábění jak na klasických, tak i na CNC strojích. Po zapracování úspěšně vykonávají provozně technické funkce.
Absolventi školy získají mimo vysvědčení EUROPASS, který jim umožní lépe najít uplatnění jak v zemích EU, tak u domácích zaměstnavatelů

Absolvent může pokračovat ve studiu na vysoké škole.