Autodesk Academia


Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín a
Autodesk Academia Projekt 2007

V letošním školním roce se naší škole podařily splnit všechny podmínky k udělení statutu Autodesk Academia Projekt 2007. Tento projekt opravňuje školu k vystavování certifikátu od společnosti Autodesk studentům naší školy, kteří splní všechna kritéria k jeho udělení. Žák během studia na naší škole v Autodesk Academia Programu získává teoretické znalosti i praktické dovednosti v programu 3D – Inventor Profesional zpracováváním konkrétních zadání, ročníkových prací/projektů, atd. Pro získání certifikátu musí  prokázat výše uvedené schopnosti předložením projektu. Zadání jeho rozsahu a obsahu je v kompetenci administrátora Autodesk Academia Programu.  Další podmínkou pro získání certifikátu je hodnocení studia daného předmětu a zpracovaného projektu známkami výborně nebo velmi dobře. Je nutné taky zmínit, že studenti zapojení do Autodesku Academie získávají studentskou licenci zcela zdarma.  Získání certifikátu přináší spoustu výhod. Některé vysoké školy a univerzity akceptovaly jeho vysokou úroveň  a např. studentům – držitelům tohoto certifikátu, je na základě jeho předložení udělován klasifikovaný zápočet a mohou se dále vzdělávat v CAD technologiích. Autodesk Academia Certificate byl akceptován i průmyslovými podniky, uchazeči o konstrukční a projekční práci prokazovali znalost daného produktu.

Velmi mne těší, že naše studenty tento program zaujal a zapojili se do něj. Jednalo se o žáky třetího a čtvrtého ročníku maturitního oboru Mechanik seřizovač. Ve svém volném čase doma pracovali na projektech, které si sami vymysleli.  K dnešnímu dni pět z nich dotáhlo projekt do úspěšného konce a splnili všechny požadavky k získání osvědčení. Certifikáty jim byly slavnostně předány 10. 6. 2008 spolu s maturitním vysvědčením, neboť tři studenti, kteří osvědčení získali, jsou již nyní našimi absolventy. Pokud by Vás práce našich studentů zajímala, najdete je na http://autodesk.c-agency.cz/galerie

Ing. Lenka Pomykalová, administrátor Autodesk Academia Programu