Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2010/2011

II. kolo


Studijní obor: 23-45-L/001 Mechanik seřizovač

Uchazeči, kterým bude 19. 5. 2010 vydáno rozhodnutí o přijetí:

Pořadí

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Výsledek přijímacího řízení

1

163

35.0

bude přijat

 


Učební obor: 23-51-H/01 Strojní mechanik

Uchazeči, kterým bude 19. 5. 2010 vydáno rozhodnutí o přijetí:

Pořadí

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Výsledek přijímacího řízení

1

187

54.0

bude přijat

 

Studijní obor: 23-43-L/506 Provozní technika

Uchazeči, kterým bude 19. 5. 2010 vydáno rozhodnutí:

Pořadí

Registrační číslo

Celkový počet bodů

Výsledek přijímacího řízení

1

298

42.0

bude přijat

2

299

32.0

bude přijat

3

297

28.0

bude přijat

4

296

26.0

bude přijat

 

V Lutíně dne 13. 5. 2010

Mgr. Pavel Michalík, v. r.
ředitel školy