Vyhlášení III. kola přijímacího řízení 2010/2011


Ředitel Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín vyhlašuje:

3. kolo přijímacího řízení

pro obory:

23-45-L/001 Mechanik seřizovač

23-43-L/506 Provozní technika

23-55-H/02 Karosář

23-56-H/00 Obráběč kovů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Termín odevzdání přihlášek do průběžně

Přihlášky zasílejte nebo osobně odevzdejte na ředitelství školy.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Přijímací řízení proběhne průběžně

Kriteria přijímacího řízení jsou zde.

Volný počet míst je zde.

 

V Lutíně dne 3. 6. 2010

Mgr. Pavel Michalík, v. r.
ředitel školy