Vyhlášení I. kola přijímacího řízení 2010/2011


Ředitel Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín vyhlašuje:

1. kolo přijímacího řízení

pro obory:

23-45-L/001 Mechanik seřizovač

23-43-L/506 Provozní technika

23-55-H/02 Karosář

23-52-H/01 Nástrojař

23-56-H/00 Obráběč kovů

23-51-H/01 Strojní mechanik

Termín odevzdání přihlášek do 15. 3. 2010

Přihlášky zasílejte nebo osobně odevzdejte na ředitelství školy.

Přijímací zkoušky se nekonají.

Kriteria přijímacího řízení jsou zde.

Maximální počet přijímaných uchazečů je zde.

 Přijímací řízení proběhne a výsledky budou zveřejněny podle platné legislativy, podrobnosti budou doplněny po zveřejnění novely školského zákona a dalších prováděcích norem.

V Lutíně dne 31. 1. 2010

Mgr. Pavel Michalík, v. r.
ředitel školy