Předání maturitních vysvědčení absolventům Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně

zpět


10. června proběhlo v aule ZŠ Lutín slavnostní vyřazení absolventů maturitního studia v Sigmundově střední škole strojírenské. Maturitní zkoušku letos skládali studenti dvou tříd oboru Mechanik seřizovač a jedné třídy nástavbového studia oboru Provozní technika. Shromážděné, nyní již bývalé, studenty, jejich rodiče a přátele a zástupce strojírenských firem, s nimiž Sigmundova SŠs spolupracuje, přivítal zástupce ředitele pro teoretickou výuku pan Ing. O. Fojtek, po něm vystoupil ředitel školy Mgr. Pavel Michalík a starosta obce Lutín pan Antonín Bábek. Pan ředitel krátce zhodnotil studijní úsilí, které studenti vynaložili pro získání maturitního vysvědčení a popřál jim, aby stejně úspěšně zvládli i další zkoušky, které je v životě čekají. Starosta obce absolventům mimo pracovních a osobních úspěchů popřál, aby na obec Lutín vzpomínali v dobrém a aby se do ní rádi vraceli.

Kromě maturitních vysvědčení si studenti odnesli pamětní list obce Lutín a mnozí také ocenění od školy i firem, v nichž úspěšně vykonávali provozní praxi. Nejlépe si v celkovém hodnocení vedl M. Bartl ze třídy MS 4. A, který po celou dobu studia prospíval s vyznamenáním. Kromě ocenění z rukou třídní učitelky Mgr. M. Slováčkové přijal odměnu pro nejlepšího absolventa od firmy John Crane Sigma, a. s. a v září pojede do Prahy převzít ocenění Hospodářské komory České republiky. Ocenění HK ČR získali i J. Tlachová, L. Coufal a J. Fiala (všichni z MS 4. A). Cenu od firmy SIWE a. s. převzali z rukou jejího ředitele pana Ing. M. Scholze J. Baláž a J. Fiala (MS 4. A) a J. Tureček (MS 4. B). Nejlepšími žáky třídy MS 4. B byli vyhlášeni Z. Popelka, M. Vyhlídal a T. Mrázek. Třídní učitelka Mgr. H. Pospíšilová rovněž ocenila J. Juřicu za jeho obětavou práci pro třídu. Za třídu PT 2. byli třídním učitelem Mgr. J. Zdražilem nejlépe hodnoceni V. Bajgar, M. Dudek a M. Šimbera. Studentům, kteří se zúčastnili práce na projektech s německou Werner von Siemens Schule, Wetzlar, předal pan L. Porteš Europassy, které jsou mezinárodním dokladem o absolvované zahraniční stáži. Jménem školitelky Ing. L. Pomykalové předal Ing. O. Fojtek tři osvědčení AUTODESK ACADEMIA studentům Z. Popelkovi (MS 4. B), V. Köhlerovi a J. Balážovi (MS 4. A). Toto osvědčení prokazuje jejich vysokou odbornost a v případě, že se rozhodnou studovat na vysoké škole technického typu, bude jim uznáno jako splněná součást univerzitního vzdělávání.

Kromě spousty ocenění, kterých se absolventům dostalo, je potěšitelný rostoucí zájem firem, ve kterých většina studentů Sigmundovy SŠs koná výrobní praxi a které je posléze zaměstnávají. Jak uvedl ředitel firmy SIWE pan Ing. M. Scholz, zatímco před několika lety se slavnostního vyřazení absolventů účastnili dva až tři zástupci firem, letos jim byla vyhrazena celá řada sedadel a co je ještě optimističtější, kromě dlouhodobě spolupracujících firem, jako John Crane Sigma a. s., SIGMA GROUP a. s., SIWE a. s., MORA AEROSPACE, a. s., Timken Česká republika s. r. o., WANZL spol. s. r. o., a Mürdter Dvořák s. r. o., se na lutínské absolventy přijeli podívat i zástupci prostějovských firem, s nimiž škola zatím nespolupracuje. Pro všechny zúčastněné je tedy jistě radostné, že studenti a absolventi strojírenských oborů mají na trhu práce velice dobré postavení a nemusí se obávat nedostatku pracovních příležitostí.

Mgr. Kateřina Nogolová