Zpráva z účasti na 51. ročníku MSV Brno 2009

zpět

 

Dne 14. 9. 2009 se žáci naší školy zúčastnili exkurze na 51. ročníku MSV Brno. Na strojírenský veletrh s mezinárodní účastí se jeli podívat zejména  studenti třetího a čtvrtého ročníku studijního oboru Mechanik seřizovač, doplněné žáky nástavbového studia prvního a druhého ročníku Provozní techniky. Zájem ze strany studentů byl podpořen i možností navázání kontaktů s případnými budoucími zaměstnavateli. Vstup pro žáky byl na výstaviště zdarma.

Účastníky exkurze hlavně zaujala expozice firem představujících nejnovější trendy v oblasti třískového i beztřískového obrábění, CAD/CAM systémů a automatizaci výrobních procesů. Uznání také dosáhly exponáty firem zabývající se výrobou měřidel a měřicích přístrojů, řídících systémů a robotizací.

Dle vyjádření účastníků se i přes nepřízeň počasí návštěva 51. ročníku MSV Brno vydařila  a přispěla tak k rozšíření poznatků studentů v oblasti moderních metod uplatňovaných v současné době ve strojírenství.

Mgr. Tomáš Vaněk