Zpráva z účasti na 50. ročníku MSV Brno 2008

zpět

 

Dne 18. 9. 2008 se žáci naší školy zúčastnili exkurze na jubilejním 50. ročníku MSV Brno. Na strojírenský veletrh se jeli podívat studenti 4. ročníku oboru MS, 2. ročníku PT a žáci 3. ročníků učňovských oborů. Zájem ze strany studentů byl podpořen i možností navázání kontaktů s případnými budoucími zaměstnavateli. V uvedený den byl proto vstup pro žáky na výstaviště zdarma.

Účastníky exkurze byli zaujati  především expozicí výroby firem představujících nejnovější trendy v aplikaci CAD a CAM systémů a automatizaci výrobních procesů. Uznání z řad našich žáků dosáhly také exponáty firem vyrábějící číslicově řízené obráběcí a tvářecí stroje a dále moderní technologie v oblasti dělení materiálů a obrábění nekonvenčními metodami.

Závěrem lze konstatovat, že návštěva 50. ročníku MSV Brno měla u účastníků kladný ohlas a přispěla k rozšíření obzoru v oblasti moderních metod a poznatků rozvoje strojírenství.

Mgr. Tomáš Vaněk