Stipendijní program Olomouckého kraje na podporu učňovského školství

zpět

 

Podle informací, které uvedl v rozhovoru pro regionální televizi R1 Morava Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast školství, připravuje Olomoucký kraj po vzoru jiných krajů stipendijní program pro žáky učebních oborů.

Program reaguje na požadavky zaměstnavatelů a bude zaměřen na vybrané obory, které jsou na trhu práce nedostatkové. Jde zejména o obory strojírenské a stavební. Spuštění projektu se nyní připravuje a je reálné jeho spuštění již letos. Předpokládají se určité kriteria z hlediska prospěchu a absence. Po zveřejnění dalších údajů informace doplníme.


Informace o podobném programu Zlínského kraje


Učni ve stavebních a strojírenských oborech mohou od kraje získat stipendia

5.6.2007 12:24:00
ZLÍN – Systém individuální podpory určené žákům ve strojnických a stavebních oborech schválila na svém posledním jednání krajská rada. Žáci budou moci měsíčně získat od 300 do 500 korun, dle ročníku studia. Podmínkou čerpání podpory je žádná neomluvená absence v daném měsíci. Jednorázově jsou také odměňování žáci studující s vyznamenáním. Nový systém podpory vstoupí v platnost od začátku příštího školního roku u žáků 1. ročníků, měl by se týkat asi 400 učňů.
 
Cílem tohoto motivačního programu je zvýšit zájem dětí o učební obory, po nichž je na trhu práce poptávka, ale mezi vycházejícími žáky ze základních škol o ně není zájem.

Podporované obory:
23 - Strojírenství a strojírenská výroba:
23-51-H/001 Zámečník
23-51-H/003 Strojní mechanik - stroje a zařízení
23-52-H/001 Nástrojař
23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba
23-56-H/001 Obráběč kovů
23-51-H/01 Strojní mechanik - strojník

36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie:
36-52-H/001 Instalatér
36-55-H/001 Klempíř - stavební výroba
36-59-H/001 Podlahář
36-64-H/001 Tesař
36-67-H/001 Zedník

zdroj: www.kr-zlinsky.cz


Stipendia pro učně zabrala

Mgr. Jana Vodáková | 16.7.2008 17:17

Finanční odměny pro učně zřejmě zabraly. Zlínský krajský úřad začal v uplynulém školním roce nabízet studentům učňovských oborů až pět set korun měsíčně a také až pět tisíc korun jednorázově za prospěch s vyznamenáním.

Finanční odměny pro učně zřejmě zabraly. Zlínský krajský úřad začal v uplynulém školním roce nabízet studentům učňovských oborů až pět set korun měsíčně a také až pět tisíc korun jednorázově za prospěch s vyznamenáním. Počet přihlášek ke studiu se tím výrazně zvýšil.  

Firmy v regionu se už dlouho potýkají s nedostatkem řemeslníků, proto se krajský úřad rozhodl zvýšit zájem o studium zejména strojírenských a stavebních profesí. Jediný v republice vytvořil systém stipendií pro studenty učilišť a odborných středních škol. Peněžité odměny pro určité obory, které byly vypláceny zatím jeden rok, zapůsobily a množství zájemců o studium se téměř zdvojnásobilo. Zatímco před rokem bylo přihlášek ke studiu stavebních oborů jako tesař či zedník na šesti krajských školách 89, do příštího školního roku se již přihlásilo 161 zájemců. Podobně tomu bylo u pěti dotovaných strojírenských oborů na deseti školách, kde bylo loni 129 přihlášek a nyní už 212.  

„Bezpochyby mělo na této změně dominantní podíl zavedení stipendií. Ale díky tomu jsme upozornili rodiče na zvyšující se prestiž řemesel a vzrůstající poptávku po odbornících ve stavebnictví a strojírenství,“ míní náměstek hejtmana pro oblast školství Josef Slovák. Zvyšující se počet zájemců o učňovské obory potvrzují i školy. „Byl to opravdu abnormální nárůst. Například přihlášek na obor zámečník bývalo osm nebo deset, ale letos je jich čtyřiadvacet, dokonce jsem musel dva přihlášené odmítnout,“ naznačil ředitel Střední odborné školy technické v Hradišti Bedřich Chromek. „Jestli to opravdu způsobilo jen zavedení stipendií, to se dá těžko po teprve roce fungování tohoto systému říci. Mělo to však určitě zásadní vliv, přece jen k nám přicházejí hlavně děti ze sociálně slabších rodin. Předpokládám, že bude mít tento projekt pozitivní dopad,“ uvedl ředitel.  

Stipendia navíc snížila počet neomluvených absencí učňů, což byl zatím častý jev. Peněžní odměnu totiž nedostane ten, kdo bude mít jedinou neomluvenou hodinu. „Ukazuje se ale, že stipendium už je dostatečnou motivací k tomu, aby studenti nechodili za školu,“ podotkl náměstek Slovák. „To mohu stoprocentně potvrdit, skutečně si na absenci teď studenti dávají velký pozor,“ potvrdil ředitel uherskohradišťské školy Chromek. V uplynulém školním roce spotřeboval kraj na stipendia několik set tisíc korun. Podle Slováka by se mohla tato částkav příštích letech zvednout. Navíc se ozývají školám i firmy, které jsou ochotné podobný příspěvek studentům nabídnout samy.  

Zdroj: www.edu.cz