Scholaris 2008 – Olomouc

zpět

Jako každoročně, tak i letos se Sigmundova střední škola strojírenská v Lutíně zúčastnila přehlídky středních škol pod názvem „Scholaris“, která se uskutečnila ve dnech 26. a 27.11.2008 v prostorách Střední školy polytechnické v Olomouci.

Tato akce, kterou pořádá Olomoucký kraj, Úřad práce v Olomouci a SŠ Polytechnická v Olomouci, je navštěvována převážně žáky devátých tříd základních škol a jejich rodiči, a to nejen z Olomouce, ale  i ze vzdálenějšího okolí. O užitečnosti této přehlídky svědčí fakt, že byla zaplněna po oba dva dny. Žáci zde dostávali mnohdy první informace o jednotlivých školách, oborech a dalším vzdělávání.

Naše škola přilákala veřejnost ukázkou obrábění na výukovém CNC soustruhu od firmy EMCO, kterou předváděli dva žáci druhého ročníku oboru Obráběč kovů, pod vedením učitelů odborného výcviku. Každý zájemce kromě pozvánky na „Dny otevřených dveří“ dostal podrobné informace o škole, průběhu výuky v jednotlivých oborech a pozdějším uplatnění v zaměstnání.

V dopoledních hodinách se na stánku převážně zastavovaly skupinky žáků devátých ročníků, odpoledne přibylo rodičů a zájem neutichal ani v pozdních odpoledních hodinách. Tradičně byl největší zájem o čtyřletý maturitní obor „Mechanik seřizovač“, ale i ostatní tříleté učební obory nepřišly zkrátka.

Tento zájem o řemesla nás těší a současně doufáme, že se projeví i na podávání přihlášek na naší školu, neboť na trhu práce je neustálý nedostatek těchto absolventů strojírenských profesí.