Prevence sociálně patologických jevů

zpět


Ve dnech 3. 11. a 10. 11. se pro žáky prvních ročníků naší školy uskutečnily přednášky spojené s besedou, týkající se problematiky sociálně patologických jevů.

Přednášky vedla pracovnice Policejního ředitelství v Olomouci, která ochotně odpovídala na otázky z oblasti trestní odpovědnosti mládeže, zákona a prodeje tabákových výrobků, šikany, drogové problematiky apod.

Uvedená témata naše žáky zaujala, bylo by vhodné v besedách s obdobnou náplní pokračovat.