Přehlídka pilotních projektů SIPVZ
Olomouc 4. 2. 2005

zpět


Program semináře:

garant programu v ČR Národní agentura Programu SOCRATES

9:00 - 9:30 h informace o SIPVZ v roce 2005 (Mgr. Blanka Kozáková, odbor 55 MŠMT)
9:30 - 10:00 h rekapitulace projektů za kraj (Mgr. V. Drdlová)
10:00 - 11:00 h program pro školy eTwinning (zástupce Národní agentury Programu SOCRATES)
11:00 - 11:30 h přestávka
11:30 - 15:00 h přehlídka projektů škol z roku 2004 - bylo prezentováno 11 projektů
15:00 - 16:00 h diskuse, otázky k projektům

Jako nejlepší projekt byl vyhodnocen projekt vzdělávacího portálu (více na www.olportal.cz) a druhý v pořadí projekt Softwarové podpory laboratorních cvičení z fyziky (více na www.stud.fit.vutbr.cz/~xkasti00/proj/ )

Náš projekt "Vzorový sešit úloh pro přípravu strojírenských oborů OU" jsme úspěšně předvedli formou prezentace i stánku, kde mohli zájemci získat bližší informace i CD (více zde).

Zahájení semináře

Stánek naší školy

Druhý neúspěšnější projekt (více na

www.stud.fit.vutbr.cz/~xkasti00/proj/ )