Podpora vzdělávání ve strojírenských oborech

zpět


V současné době pociťují strojírenské společnosti velký nedostatek mladých a kvalifikovaných absolventů strojírenských oborů. Společnosti tak hledají cesty, jak zájem o učební obory maximálně podpořit.

 Společnost TIMKEN Česká republika s.r.o. v Olomouci již čtvrtým rokem úzce spolupracuje se Sigmundovou střední školou strojírenskou, Lutín a umožňuje studentům třetích a čtvrtých ročníků absolvovat odbornou praxi přímo ve svých výrobních prostorách. Díky této odborné přípravě se studenti velmi dobře a bez problému začlení do pracovního poměru, který jim společnost TIMKEN bezprostředně po vyučení nabízí.

V letošním roce společnost TIMKEN Česká republika s.r.o. a Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín participovaly na dalším projektu „Podpora vzdělávání ve strojírenských oborech“. Cílem projektu bylo oslovit žáky základních škol i jejich rodiče a přesvědčit je o budoucnosti strojírenských oborů a pracovním uplatnění v nich. Součástí projektu bylo vyhlášení soutěže, podporující povědomí a znalosti o společnosti TIMKEN u žáků a současně v nich vzbudit zájem o studium strojírenských oborů.

Soutěže, která měla tři kola, se celkem zúčastnili 174 žáci devátých tříd základních škol. Po ukončení všech kol bylo vyhodnoceno šest žáků, kteří nejlépe odpověděli na soutěžní otázky.  Vyhodnocení žáci navštívili společnost TIMKEN, kde byli seznámeni s historií společnosti a formou krátké exkurze nahlédli do výroby jehličkových válečkových ložisek pro automobilový průmysl.

Závěrem si žáci vylosovali jednu z velmi hodnotných a atraktivních cen (horské kolo, MP3 přehrávače, mobilní telefony).

Společnost TIMKEN společně se Sigmundovou střední školou strojírenskou, Lutín věří, že podporou žáků již na základních školách zvýší zájem o studium strojírenských oborů a pomohou tak uspokojit poptávku po kvalifikované pracovní síle.