Výlet pro nejlepší žáky školy 2009

zpět


            Ve čtvrtek 10. 9. 2009 uspořádali naši pedagogové ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy výlet pro žáky do města Znojma a okolí. Zájezdu se zúčastnili žáci, které ze všech tříd vybrali za odměnu jejich třídní učitelé.

            První zastávkou byla vesnička Šatov. Naším cílem byl pěchotní srub z roku 1938. Všichni si s velkým zájmen poslechli úvodní řeč správce bunkru a pak už se vrhli na prohlídku objektu. Šatovský bunkr je ve velmi dobrém technickém stavu zejména proto, že jej vojsko aktivně využívalo až do roku 1999 k ochraně hranic s Rakouskem.

            Další zastávkou bylo město Znojmo. Nejdříve jsme se vydali na krátkou prohlídku města, prošli jsme se kolem Královského pivovaru až ke znojemské rotundě. Na hradbách jsme se pokochali výhledem na Dyji a Loucký klášter. Naším dalším cílem bylo znojemské podzemí. Tato tajemná část Znojma nás všechny nadchla, nemohli jsme ani uvěřit, že celková délka podzemních chodeb je kolem 100 km a  místy má až čtyři patra.

            Cestou domů jsme se ještě stavili v Lechovicích, kde jsme nakoukli do slavného vinného sklepa, a pak už jsme uháněli směr Lutín.

            Tento zájezd se velice povedl, všichni byli spokojení, k čemuž jistě přispělo i nádherné slunečné počasí. Řečeno slovy jednoho žáka, bylo to prostě "megaboží".