Jaro v Evropě
Zpráva o akci zveřejněná na  futurum2005.eun.org.

zpět


V úterý 29. 3. 2005 jsme na naší škole uspořádali v rámci projektu Jaro v Evropě debatu o Evropské unii, jejíž hostem byli poslanec Evropského parlamentu Ing. Jan Březina a starosta obce Lutín Antonín Bábek.

Debata proběhla ve dvou skupinách žáků. Po úvodní informaci o práci evropského poslance následovaly dotazy žáků, které se týkaly nejrůznější oblastí EU.

Na závěr jsme zasadili STROM EVROPSKÉ ÚSTAVY, který je symbolem naší integrace do EU. Při jeho zasazení mimo hosty přiložili ruku k dílu i ředitel školy a zástupci studentské rady.