Přednášky o ekologickém nakupování

zpět

 

Třídy OK 1., MS 4. A, MS 1. A

V pátek před podzimními prázdninami naši školu navštívily studentky přírodovědecké fakulty a členky Hnutí Duha.

Seznámily žáky s různými druhy obalů  a jakými způsoby se vyhnout jejich hromadění. Pomocí dataprojektoru charakterizovaly naše zemědělství a srovnaly ho s alternativními možnostmi.

Žáci si měli možnost prohlédnout bioprodukty a dozvěděli se o vegetariánství a zdravé výživě.