Výměnný pobyt Lutín - Wetzlar 2005


Společný projekt Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a

Werner von Siemens Schule Wetzlar

      V době od 3.10. do 14.10. 2005 proběhla v Lutíně v pořadí již osmá návštěva pedagogů a žáků z partnerské školy Werner von Siemens Schule Wetzlar. Tento výměnný program podporuje rozvoj jazykových dovedností, umožňuje porovnání kultur obou národů a jejich odlišností a je finančně podporován Národní agenturou Sokrates. Cílem programu je společný projekt „My v Evropě“, na jehož vytváření se podílejí žáci i vyučující z obou spolupracujících škol. Během návštěvy pracovali žáci ve smíšených týmech na půdě Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně pod vedením německých a českých pedagogů.  Výsledek projektů bude prezentován formou webových stránek členských zemí evropské „pětadvacítky“ v českém, německém a anglickém jazyce.

     Návštěva německých kolegů trvala celkem 2 týdny. Její pracovní část probíhala vždy v dopoledních hodinách, na odpoledne byl pro německé hosty připraven program, jako např. návštěva kovárny v Kostelci na Hané, prohlídka hradu Bouzov, návštěva Lanového centra Proud v Olomouci a další zajímavosti. V návaznosti na probíhající spolupráci se uskuteční na jaře 2006 podobná výměna v německém Wetzlaru, kde se bude pokračovat v již započaté práci.

     Hlavním úkolem těchto výměnných pobytů je vzájemné sbližování kultur obou národů, poznávání zvyklostí jiných zemí a rozvoj komunikace a kooperace mezi oběma zúčastněnými stranami.

 Mgr. Tomáš David
Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín


Na Kosíři


V Čechách pod Kosířem


Na hradě Špilberku


Na návštěvě u uměleckého kováře pana Stawaritsche


Na hradě Bouzově


V učebně PC