Slavnostní předání Osvědčení Hospodářské komory a
Europassů nejlepším absolventům školy

zpět

 

Dne 15. října 2008 bylo na základě výsledků závěrečných a maturitních zkoušek konaných v závěru školního roku 2007/2008 slavnostně předáno v Kongresovém sále Hospodářské komory České republiky v Praze OSVĚDČENÍ Hospodářské komory České republiky a zároveň EUROPASS nejlepším absolventům Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně.

Vyhodnocení studenti splnili všechny podmínky pro získání výše uvedených certifikátů. Po celou dobu studia museli mít na konci školního roku minimálně chvalitebnou známku z odborného výcviku a u maturitní nebo závěrečné zkoušky z praktické části známku výbornou. Dále všichni museli absolvovat s vyznamenáním za přítomnosti delegovaného odborníka z praxe, v našem případě Ing. Miroslava Mačáka.

Přes všechna tato úskalí se podařilo získat osvědčení a europass těmto studentům:

- ve studijním oboru Mechanik seřizovač: Miroslavu Bartlovi, Lukáši Coufalovi, Josefu Fialovi a
Janě Tlachové
,

- v učebním oboru Klempíř – strojírenská výroba: Janu Sýkorovi,

- v učebním oboru Obráběč kovů: Petru Kopeckému, Miloslavu Sikorovi a Ondřeji Skácelíku.

Na slavnostním předání byli přítomni zástupci Hospodářské komory ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za nejvýznamnější můžeme považovat pana Jaroše – za HK ČR a Ing. Winklera – za MŠMT. Naše škola nebyla jediná, která měla tak úspěšné studenty, ale v konkurenci ostatních škol dokázala, jak vysoká je úroveň praktické přípravy absolventů strojírenských oborů. Na důkaz pravdivosti tohoto tvrzení obdržela škola Certifikát, který ji řadí k předním středním školám Olomouckého kraje.

I když vyhodnocených studentů nebylo málo, doufáme, že ve školním roce 2008/2009 jich bude minimálně stejný počet a více, aby dobré jméno Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín nebylo zapomenuto.

Mgr. Tomáš Vaněk