Ocenění Hospodářské komory ČR

zpět


Hospodářská komora České republiky udělovala ocenění 

            V závěru školního roku 2004/05, v měsíci květnu a červnu, skládali absolventi tříletých učebních oborů Nástrojař, Obráběč kovů a Klempíř – strojírenská výroba závěrečné zkoušky a absolventi čtyřletého studijního oboru Mechanik seřizovač maturitní zkoušky.

            Při těchto zkouškách byl již tradičně přítomen odborník z praxe, delegovaný Hospodářskou komorou České republiky – Ing. Miroslav Mačák. „Osvědčení Hospodářské komory České republiky“, udělované každoročně nejlepším absolventům středních odborných škol a učilišť v ČR, obdrželi v Praze dne 6 října 2005 tři naši absolventi, kteří nejlépe prokazovali své teoretické i praktické znalosti jak v průběhu studia, tak i při závěrečných a maturitních zkouškách.

            Toto osvědčení získali dva absolventi studijního oboru Mechanik seřizovač a jeden absolvent učebního oboru Obráběč kovů. Získaná osvědčení výše jmenovaným umožní širší uplatnění nejen v dalším studiu, ale i v praktickém životě.

            Naše škola od HK ČR rovněž obdržela „Čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy ve školním roce 2004/2005“. Od roku 2001 získalo zmíněné „Osvědčení HK ČR“ již třináct našich absolventů.  

                                                                                                                      Ing. Vítězslav Stejskal, učitel

  
(foto Ing. Vítězslav Stejskal)