REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ V CAD PROGRAMECH

zpět

 

Dne 10. 2. 2010 se na SPŠ strojnické Olomouc pořádal již 3. ročník regionální soutěže v CAD programech, kterého se zúčastnila také naše škola. Soutěž měla 2 kategorie - 2D a 3D. Vzhledem k osnovám předmětu Technická dokumentace jsme obsadili pouze soutěž v trojrozměrném modelování - 3D. Každá škola mohla do každé kategorie vyslat 2 studenty. Naši školu reprezentovali Lukáš Ott ze třídy MS4. a Martin Přibyl ze třídy MS 3.B. Před vlastní soutěží proběhlo losování témat. Pro kategorii 3D většina z pedagogů vybrala zadání vytvoření modelu pružinového ventilu. Výsledky hodnotila 3členná komise složená ze 2 zástupců z podniků, které byly sponzory soutěže a 1 pedagoga, který byl vylosován před vlastní soutěží. Pro 3D kategorii byl vylosován pedagogický dozor z Lutína – Ing. Ladislav Lžičař.
Kromě vlastní soutěže proběhla pro studenty i pedagogy prezentace programu Solid Works a informace o mezinárodní studentské soutěži F1, založené na praktické aplikaci výpočtů proudění vzduchu.
Po anonymním vyhodnocení výsledků soutěže proběhlo vyhlášení výsledků v obou kategoriích a vyhlášení nejúspěšnější školy včetně odevzdání hodnotných cen pro prvních 5 studentů v každé kategorii. V části 3D modelování bylo celkem 17 účastníků a studenti Sigmundovy SŠ strojírenské Lutín dopadli (vzhledem ke konkurenci průmyslových škol s podstatně větší hodinovou dotací výuky 3D modelování) velmi dobře – student Lukáš Ott obsadil 7. a Martin Přibyl 14. místo.
Soutěž měla poměrně vysokou úroveň a ukázala našim studentům, že se neztratí ani v kvalitní konkurenci.