75. výročí založení školy

zpět


Dne 1. října 2009 oslavila naše škola 75. výročí zahájení skupinové výuky učňů. Oslavy byly zahájeny v budově školy přivítáním hostů.


Příjezd předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Miloslava Vlčka


Přivítání hostů ředitelem školy

Následoval přesun do dílen školy. Zde proběhlo slavnostní otevření nové soustružnické dílny vybudované v rámci projektu "Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II." financovaného z ROP Střední Morava. Dále se hostů ujal zástupce ředitele pro odborný výcvik Vladimír Smékal, který hosty seznámil s organizací odborného výcviku a vybavením dílen. Žáci a učitelé odborného výcviku se pochlubili svým miláčkem - zrenovovaný VELOREXEM. V nástrojařské dílně hosté viděli nejen ukázky precizní strojařské práce, ale i žáky naší školy a partnerské školy Werner von Schule, Wetzlar při výrobě modelu křídlového čerpadla. Vyvrcholením první části programu byla prohlídka expozice historických čerpadel značky SIGMA a replik historických zbraní.


Novou dílnu otevřeli Ing. Miloslav Vlček, předseda PS, Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana OK,
Mgr. Pavel Michalík, ředitel školy


Nová soustružnická dílna


Odhalení vozidla


Test renovovaného vozidla VELOREX


Učitel OV Josef Ulman předvádí výsledky vynikající nástrojařské práce


Debata nad vozidlem


Výstavka historických čerpadel


Motorové pístové čerpadlo MOSTARET


Ruční kalové čerpadlo RAKETA


Něco pro domácí použití

Po přesunu zpět do školy hosté absolvovali společné foto. V budově školy hosty provázel zástupce ředitele pro teoretickou výuku Ing. Oldřich Fojtek, který hosty seznámil s vybavením školy a obsahem teoretické výuky. Při prohlídce učebny CNC a počítačové učebny jsme opět zastihli žáky partnerských škol jak pilně pracují na svém projektu. Následovala volná prohlídky učeben školy, kde na hosty čekali učitelé s připraveným výkladem k zaměření učebny i odborné prezentace. Po slavnostním projevu ředitele školy, promluvil k hostům předseda PS Ing. Miloslav Vlček a náměstek hejtmana OK pro školství Ing. Pavel Sekanina. Pak již následovalo pozvání k občerstvení Ing. Stanislavem Jelínkem zástupcem firmy Mach Trade, s. r. o., která sponzorovala tyto oslavy.


Společné foto


Tvorba CNC programů pro výrobu čerpadel.


Martin Přibyl představuje cíl projektu


Projevy hostů