70. výročí založení školy

zpět


Oslavy 70. výročí založení učiliště v Lutíně

    V pátek 15. 10. 2004 probíhaly na Sigmundově středním odborném učilišti strojírenském v Lutíně oslavy k 70. výročí založení. Dopoledne se začali ve Společenském domě v Lutíně scházet pozvaní hosté z řad zástupců nadřízených orgánů, partnerských firem, bývalých ředitelů, pedagogů a absolventů nejstarších ročníků.

         Oficiální část slavnostního programu zahájil svým projevem současný ředitel školy Mgr. Pavel Michalík a srdečně přivítal všechny hosty. 

    Jako první vystoupil Ing. Pavel Sekanina, uvolněný člen rady Olomouckého kraje. Poté následovaly zdravice dalších čestných hostů, mezi něž patřili např. Ing. Stanislav Štafa, ředitel firmy John Crane Sigma Lutín a zároveň absolvent učiliště, Ing. Michal Vinkler, CSc. za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za odbor školství Olomouckého kraje PaedDr. Danuše Grézlová, za Národní agenturu Socrates Helena Slivková , starosta obce Antonín Bábek,ředitel partnerské školy Werner von Siemens Schule ve Wetzlaru Dieter Agel a Ing. Václav Mičkal, jeden z nejstarších absolventů učiliště. Tito řečníci připomněli letitou tradici učiliště, dobrou úroveň absolventů, jejich uplatnitelnost na trhu práce a ocenili také práci pedagogů.

    Ing. Vojtěch Vlček  vyzdvihl dobrou spolupráci lutínského učiliště s firmou Mora Aerospace a předal škole peněžitý dar v hodnotě 10.000 USD od americké společnosti Honeywell, jejíž součástí je jejich firma.

     Dalším bodem programu bylo ocenění nejlepších pracovníků školy za jejich dlouholetou práci. Oficiální část byla zakončena prohlídkou učňovských dílen, kde byly připraveny ukázky odborného výcviku žáků jednotlivých oborů a výstavka jejich výrobků, a  prohlídkou školy, kde bylo možno zhlédnout odborné učebny a prezentaci výsledků zájmové činnosti žáků. Neoficiální program pokračoval odpoledne rautem a poslechem cimbálové kapely Šumica z Náměště na Hané. K nahlédnutí zde byly také školní kroniky a dobové dokumenty. Nakonec mohli všichni zúčastnění konstatovat, že oslavy jubilejního výročí založení učiliště se i přes nepřízeň počasí vydařily.