28. společenský ples

zpět


28. společenský ples Sdružení rodičů a přátel Sigmundovy SŠs, Lutín a Sigmundovy SŠ strojírenské, Lutín se konal v pátek 29. 2. 2009 v sále Společenského domu Sigma Group, a. s. Lutín.

Celým večerem nás provázeli kolegové Katka a Marcel. K tanci a poslechu hrála skupina „FUNNY MELODY“, která se zajisté všem líbila. O program plesu se svým stužkováním postarali žáci maturitních tříd čtyřletého studijního oboru Mechanik seřizovač a dvouletého nástavbového studia Provozní technika, ale také taneční skupina, která předvedla překrásné vystoupení na skladbu „Na krásném modrém Dunaji“. Rovněž tombola byla bohatá a všem výhercům blahopřejeme.


Zahájení plesu


Předtančení


Stužkování třídy MS 4. A


Stužkování třídy MS 4. B


Stužkování třídy PT 2.


Losování tomboly