Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, 

J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín 

ICT plán školy pro školní rok 2008-2009

1. Plán roku 2007- 2008 a jeho plnění

1. HW + SW vybavení školy zastarává:

·        Je nutno investovat do nákupu pracovních stanic a upgrade SW.

splněno částečně (finance)

·        Postupně obnovovat starší učebnu.

splněno částečně (finance)

·        Vybavit prezentační technikou další třídu.

splněno – učebna č. 7

2. Sítě:

·       Pokračovat v dalším vzdělání správců sítě.

cyklus vzdělávání Microsoft pro správce – Bezpečnost sítě – 3 účastníci

3. Nadále technicky a metodicky pomáhat pedagogickým pracovníkům schopným využívat ICT v oblasti výuky, se zvláštním důrazem na technické a odborné předměty:

·        Podněcovat vznik souborů technických zadání.

plněno

·        Podněcovat vznik učebních prezentací. 

plněno

·        Testových souborů.

nesplněno

4. Organizační opatření:

·      Podporovat zájem o  možnosti výuky na PC  v učebnách ICT pro neinformatické předměty.

plněno

·        Personálně zabezpečit rozvoj využití ICT  v dalších předmětech.

částečně splněno

·        Aktivní pedagogy odměňovat.

plněno

5. Vzdělávání:

·        Soustavně vzdělávat aktivní učitele.

§  školení  pro osvěžení práce s e- mailem, posílání pošty s přílohou, stahování obrázků z internetu, základy práce s tabulí Smart Board - učitelé zájemci (7 učitelů)

§  cyklus školení Microsoft(4x) – Office 2007 – 2 účastníci

§  Office Word +1 účastník

§  ICT kordinátorka úspěšně ukončila funkční studium k výkonu funkce koordinátora ICT na MLaZ univerzitě Brno

6. Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách pro laickou a odbornou veřejnost:

·        V  uspořádat třetí ročník workshopu pro učitele k využívání dotykové tabule ve výuce  nejen ČJ.

§  pro zaneprázdnění a zdravotní problémy ICT koordinátorky neorganizován

7. Zvážit  a vyzkoušet e-žákovské knížky a e-absence.

§  nejdříve je potřeba posílit server sítě, pak zvážit budování školního webu (redakční systém?)

8. Začít budovat vnitřní školní informační systém:

·        Důsledně publikovat informace na intranetu.

plněno

·        Proškolit zaměstnance v jeho používání.

splněno

2. Stav ICT ve škole:

Počet PC: 124 (včetně serverů)

Počet serverů: 3

Navrženo k vyřazení:                         5 PC

Volné PC:                                          5

Nepřipojené do sítě:                                                  Sledovací systém 2

Na kontrole:                                                              2xPC z ekonom. úseku

SQL, Exchange a ISA server licence OK, nutno dokoupit CAl licence k serveru

Office 124 licencí

Je vybudováno:

1, Dvě odborné učebny vybavené vizualizérem, dataprojektorem, PC, scannerem, tiskárnou a repro soustavou, slouží výuce fyziky a strojírenských předmětů. Využita Účelová dotace pro školy a školská zařízení - Informační centra SIPVZ, MP č. j. 25 141/2005-551. (2 roky)

2, Jedna učebna vybavená dotykovou tabulí, dataprojektorem a PC s ozvučením pro český jazyk byla vybavena v rámci projektu 0256P2005 Tvorba obsahu pro podporu výuky českého jazyka a literatury. (3 roky)

3, dvě zcela  učebny v rámci získané dotace SROP opatření 3.1.

- jedna pro výuku ICT a CAD (25 + 1 pracoviště, scanner 2x, inkoustová a laserová tiskárna, 4 webkamery, ozvučení, interaktivní tabule)

- a jedna pro výuku odborných předmětů (dataprojektor, plátno, PC, ozvučení, video)

4,- Dovybavena učebna CNC o PC, dataprojektor, plátno a síťové připojení. Dílna CNC má patnáct pracovních stanic, část z nich slouží přímo k obsluze CNC strojů.

5, Studenti mají možnost využívat PC pracovnu na internátě – 6 stanic, kde mají možnost práce na PC  a práce na internetu. Učebna je za hranicí životnosti, přestože byla letos dovybavena o něco lepšími PC vyřazenými z učebny 13.

6, učebna matematiky vybudovaná loni je vybavena PC, ozvučením, dotykovou tabulí ONfinity, diaprojektorem.

Všechny kabinety jsou vybaveny PC s připojením do školní sítě a internetu, tiskárnou.  Učitelé mají k dispozici 13 PC v kabinetech, mistři 7 PC na dílnách, na internátě 2 PC. K dispozici jsou dva notebooky. Pět stanic zajišťuje administrativní a hospodářskou činnost ve škole a dvě na dílnách.  Máme rok starý server.

Na učebnách jsou instalovány 4 ks reprosoustav 5+1 a  2 střižny digitálního videa. Škola vlastní 16 černobílých  laserových tiskáren. Jednu  barevnou inkoustovou tiskárnu. Pět scanerů A4. Dvě multifunkční centra, jedno z nich je barevné, inkoustové. Studenti mají běžně přístup ke dvěma laserovým tiskárnám a dvěma scanerům na učebně ICT. Pro výuku je používán digitální fotoaparát a střižna. Škola vlastní  dvě digitální kamery, jedna z nich byla  pořízena z prostředků určených pro podporu mezinárodní spolupráce škol v rámci projektů Sokrates.

 

3. Plán roku 2008- 2009

1. HW + SW vybavení školy zastarává:

·        Je nutno investovat do nákupu pracovních stanic a upgrade SW.

·        Dokončit obnovu starší učebny.

·        Vybavit prezentační technikou další třídu.

·        Dokoupit CAL licence k serveru, nezapomínat na ně při dokupování HW.

2. Sítě:

·       Pokračovat v dalším vzdělání správců sítě.

3. Nadále technicky a metodicky pomáhat pedagogickým pracovníkům schopným využívat ICT v oblasti výuky, se zvláštním důrazem na technické a odborné předměty:

·        Podněcovat vznik souborů technických zadání.

·        Podněcovat vznik učebních prezentací. 

·        Budovat datový sklad výukových prezentací používaných ve škole.

4. Organizační opatření:

·      Podporovat zájem o  možnosti výuky na PC  v učebnách ICT pro neinformatické předměty.

·        Personálně zabezpečit rozvoj využití ICT  v dalších předmětech.

·        Zabezpečit využívání ICT prostředků v maximální možné míře učiteli ve výuce.

·        Aktivní pedagogy odměňovat.

5. Vzdělávání:

·        Soustavně vzdělávat aktivní učitele. (viz plán DVPP)

6. Zvážit  a vyzkoušet e-žákovské třídní knihu.

·        Proškolit učitele v jejím využívání.

7. Pokračovat v budování vnitřního školní informační systému:

·        Důsledně publikovat informace na intranetu.

·        Zvážit strukturu intranetu, důsledně trvat na dodržování pravidel ukládání informací.

 

 

 

Lutíně 1. 10. 2008                              Vypracovala: PhDr. Alena Mašláňová

 

Schválil: Mgr. Pavel Michalík, ředitel Sigmundovy SŠs, Lutín