Informační a komunikační technologie


SIPVZ ICT
informační centrum ICT plán 2005
www.e-gram.cz - web zrušen ICT plán 2006
školení ICT plán 2007-2008
pilotní projekt 2004 ICT plán 2009
pilotní projekt 05-06