Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín


Tento projekt byl realizován v rámci 2. výzvy SROP opatření 3.1 Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v regionech. Projekt je financován z prostředků Evropské unie, příspěvku státního rozpočtu ČR. Náš vlastní podíl jsme pokryli z odkazu dědictví po Ing. Miroslavu Sigmundovi a sponzorského daru firmy Honeywell. Na realizaci projektu se rovněž výrazně podílel metodickou pomocí a předfinancováním Olomoucký kraj.

Projekt přispěl k vybavení Sigmundovy střední školy strojírenské v Lutíně moderní multimediální technikou tak, aby se zde mohla uskutečňovat vzdělávací činnost v celém rozsahu od prvotního vzdělávání učebních a studijních oborů po další vzdělávání v rekvalifikačních a zdokonalovacích kurzech.

V rámci tohoto projektu byly vybaveny tři učebny:

·          Učebna Ing. Miroslava Sigmunda, počítačová učebna vybavená 25 pracovišti žáků a pracovištěm učitele, interaktivní tabulí s dataprojektorem, ozvučením, další technikou.

·          Učebna CNC techniky, učebna s dvěma stroji CNC byla doplněna 6 žákovskými pracovišti PC do počtu celé pracovní skupiny a pracovištěm učitele PC s dataprojektorem. Počítače jsou vybaveny programem TOPCAM s 3D zobrazením. Učebna nyní umožňuje kvalitní výuku ovládání CNC techniky.

·          Učebna technologie byla vybavena moderní multimediální technikou pro názornější výuku odborných předmětů.


Slavnostní otevření učeben Střediska celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech

20. 4. 2006


Zpravodajství TV MORAVA 20. 4. 2006 (video 828 kB)


Regionální rada schválila úspěšné projekty v 2. kole výzvy SROP
(zdroj www.nuts2strednimorava.cz)

01.02.2005

Regionální rada regonu soudržnosti NUTS II Střední Morava schválila na jednání dne 31. 1. 2005 v Olomouci seznam projektů doporučených k podpisu smlouvy o financování ze SROP. Přehled úspěšných projektů včetně projektů náhradních naleznete zde.


Dne 29. listopadu 2004 v 8:05 h předal ředitel školy na sekretariátu REGIONÁLNÍ RADY v Olomouci žádost projektu v rámci Společného regionálního operačního programu.